Veelgestelde vragen

Hieronder staat een lijst van onderwerpen waar wij vaak vragen over krijgen. Voordat u contact met ons opneemt verzoeken wij u te kijken in deze lijst of uw vraag hier tussen staat.

Staat uw vraag niet in deze lijst dan kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.

Administratief

Kan ik een proefles krijgen?

Je kunt een gratis proefles aanvragen via de administratie. Dit kan telefonisch of via de mail.

Kan ik direct beginnen met muziekles?

Vaak wel! Schrijf je in via het inschrijfformulier en je krijgt zo spoedig mogelijk bericht van ons.

Hoe kan ik extra lesminuten bijkopen?

Extra lesminuten bijkopen kan door dit aan te geven op het inschrijformulier.

Krijg ik subsidie voor kunsteducatie als ik een uitkering heb?

Je komt in aanmerking voor reductie op het lesgeld voor muziekles in onderstaande situaties:

a. gezinnen met een belastbaar inkomen over 2014 tot € 18.900
b. éénoudergezinnen met kind(eren) met een belastbaar inkomen over 2014 tot € 18.170
c. alleenstaanden met een belastbaar inkomen over 2014 tot € 14.550

 

Wanneer moet ik voor een cursus betalen?

Medio november ontvang je een factuur van ons. Hierop staan de incassodata of de datum waarvoor je factuur betaald dient te zijn.

Ik wil graag in termijnen betalen. Kan dat?

Indien je meer dan 25 lessen volgt, wordt het factuurbedrag in 8 termijnen geïncasseerd. Alle lessen minder dan 25 wordt in één keer geïncasseerd.

Ik wil stoppen met les, hoe kan ik opzeggen?

Bij opzegging van de instrumentale en vocale lessen en de jaarcursussen muziek en dans kan in zeer bijzondere situaties ontheffing van lesgeld verleend worden. Een verzoek hiertoe, met redenen omkleed, gebeurt altijd schriftelijk en is gericht aan de directie van Scala.
Wil de leerling de instrumentale-, vocale, theater en/of danslessen aan het eind van het cursusjaar stoppen, dan dient de leerling zich schriftelijk af te melden vóór 30 mei van het lopende cursusjaar. Voor de overige cursussen is tussentijdse opzegging niet mogelijk.

Gemiste lessen

Door ziekte van een docent heb ik een aantal lessen niet kunnen volgen. Ik heb wel voor de lessen betaald. Hoe gaat dit nu verder?
Alle gemiste lessen worden, indien mogelijk, ingehaald. Lukt dit niet dan ontvangt u aan het eind van het schooljaar restitutie.

Lessen die de leerling heeft gemist door eigen toedoen komen in beginsel niet in aanmerking voor lesgeldrestitutie.

 

Ik heb een klacht.

Heeft u een klacht, dan kunt u deze indienen via het contactformulier. Wij streven er naar om binnen 2 weken de klacht op te lossen.

Ik wil mijn kind voor 1x afmelden

U kunt uw kind afmelden door te bellen met Scala Meppel 0522-258855 of Scala Hoogeveen 0528-235005. De administratie zal de afmelding doorgeven aan de docent(e).

Bedrijven

Cursusaanbod

Kan ik later instromen?

Ik wil graag met een cursus of muziekles beginnen, maar de lessen zijn al gestart. Kan ik nog instromen.

Bij instrumentale lessen is het over het algemeen mogelijk om in te stromen. 

Bij korte cursussen ligt het aan het aantal reeds gemiste lessen. U kunt dan het beste informeren bij de administratie.

Ik wil mijn kind voor 1x afmelden

Dit kunt u doen door te bellen met Scala Meppel 0522-258855 of Scala Hoogeveen 0528-235005. De administratie zal de afmelding doorgeven aan de docent(e). 

Onderwijs

Over Scala

Online podium

Online podium

  • Op het online-podium kunt u de beste werken van onze cursisten vinden. Bekijk hier wat door ons wordt gemaakt.

bekijk ons podium >>

Fotoboek

  • CKV dag Dingstede & Stad en Esch

bekijk onze foto's >>

Nieuwsbrief


Altijd op de hoogte blijven van de laatste cursussen, nieuws of projecten? Meld je dan nu in voor onze nieuwsbrief.


Aanmelden >>

twitter